Preporučeni članci

„Još pre dvadeset godina, predviđeno je da će rast masovne imunizacije dovesti do velikog porasta hroničnih bolesti povezanih sa radom imunog sistema“, podseća Klasen. „Od 1999. godine, svaki stanovnik SAD je tokom detinjstva počeo da prima oko 80 dodatnih vakcina. Odmah nakon toga zabeležen je ogroman, višestruki porast oboljevanja od autizma, dijabetesa tipa 1 i tipa 2, astme, mnogim autoimunih bolesti, metaboličkog sindroma, bezalkoholne steatoze jetre, gojaznosti i alergije na hranu“.

Mi, lekari, koji posedujemo istinsku podlogu, znanja i autoritet, veoma se često izdvajamo po preteranom samopoštovanju, koja nas ometa da priznamo da nismo u pravu. Poput kardiohirirga, sa 25-ogodišnjim iskustvom, koji je izvršio više od 5000 otvorenih operacija na srcu, sada ću se ja postarati da ispravim grešku, vezanu za jedan medicinski i naučni fakt.

Da bismo razumeli osnovne principe na kojima se zasniva homeopatija, obratićemo se njenom osnivaču – Hanemanu (1755—1843).

Njegove odredbe svode se na sledeće:

  1. Slično se sličnim leči;
  2. Moć delovanja leka se povećava u onolikoj meri u kojoj se smanjuje njegova doza;
  3. Dejstvo leka se proverava na čoveku, a ne na životinji.

Pokušaćemo barem ukratko naučno oceniti ove odredbe sa stanovišta savremenih dostignuća prirodnih nauka.

Putovanje brzim kolima (u to vreme još nije bilo železnice) je bilo dugo i dosadno. Hajne je ogladneo i nije mogao da se suzdrži od iskušenja da ne odmota jedan kraj metalne folije i odseče komadić sočnog mesa. Kobasica mu se tako svidela da je odlučio da odseče još jedno parče. Posle drugog parčeta usledilo je treće, a zatim još, i u to vreme kada je stigao u Pariz, ostalo je samo malo od prvobitne kobasice. Bilo mu je neprijatno, jer mu se činilo kao da je zloupotrebio poverenje; i kako da se izvini dr Rotu za uništavanje poklona dr Noaka, koji mu je naredio da ga preda njegovom prijatelju. – Ali Hajne je bio snalažljiv čovek, i sledećom zgodnom prilikom se isščupao iz dileme u koju je dospeo zahvaljujući svom nekontrolisanom apetitu. Odsekao je od veoma tanko parčence preostalog okrajka kobasice i umotao ga u papir na kome je napisao sledeće:

Legenda

Tajna vračanja elektro-homeopatskim preparatima u celosti pripada monasima, čiji se manastir nalazi u blizini Bolonje, a koji su od najranijih vremena, još 20-ih godina prošlog veka, lečili sopstvenim preparatima, isprva besplatno, a onda, kada su potražnja i sredstva postali veći, počeli da uzimaju novac; Vlada je skrenula pažnju na ovo i zabranila monasima da se bavi „trgovinom“. Papa je odredio tu zabranu, vodeći se ubeđenjem da monah ne može biti trgovac.