Preporučeni članci

Do sada homeopatija ima brojna dostignuća:

 1. Značajno se proširio krug, kako lekara homeopata, tako i pacijenata.
 2. Odnos onih koji su na vlasti prema homeopatama, uključujući i najviše medicinske instance, dobio je pozitivan smer.
 3. Povećao se stepen kvaliteta homeopata, te shodno tome i efikasnost metoda.
 4. Pojavila su se naučna istraživanja iz oblasti homeopatije, koje je priznala savremena nauka.
 5. Promenio se broj pacijenata koji su pristupili metodi homeopatskog lečenja. Nestao je osećaj neprijatnosti pri obraćanju homeopatama, uključujući u to i lekare.
 6. Sve više se odobrava ideja da je homeopatija grana naučne medicine.
 7. Nema više deficita homeopatske literature.
 8. Poboljšana je komunikacija sa kolegama iz celog sveta.
 9. Povećava se broj država u kojima se homeopatski metod smatra zvaničnim i ima posebno definisan status.
 10. Pojavio se veliki broj novih metoda, kako iz oblasti homeopatske prakse i predavanja, tako i novih interpretacija posmatranih zakonitosti, od kojih se neke mogu pripisati progresivnim fenomenima.
 11. Povećao se broj homeopatskih lekova.