Mnogi moji pacijenti pitaju: da li homeopatija može pomoći za moju bolest? Da li ste imali slične slučajeve? I šta vi obično prepisujete u takvoj situaciji?

Obično, ja dajem potvrdan odgovor. Da, homeopatija će pomoći s obzirom da su se slični slučajevi sretali u mojoj praksi.

U homeopatiji će se naći sredstva za olakšanje i čak rešenje Vašeg problema. Potrebno je samo naći pravo sredstvo, koje Vam je potrebno, koje Vam odgovara po temperamentu, Vašim individualnim mentalnim i fizičkim karakteristikama, Vašem načinu reagovanja na faktor koji uzrokuje bolesti, kao i na životne situacije, i na kraju, faktor koji se odnosi na Vašu genetiku. Upravo zbog ovoga, pacijenti treba da dolaze na pregled kod lekara homeopate, da bi on mogao oceniti svakog pacijenta individualno, pri čemu je od značaja i boja očiju, kose, karakteristike kože, preferencije u vezi sa hranom i temperaturom i mnogo drugih faktora.

Na osnovu zbira svih podataka, lekar bira neophodan lek koji će, u svakoj situaciji, biti najefektivniji baš za Vas.

Ovo predstavlja individualni izbor leka, individualni pristup lečenju, kada se određuje preparat za konkretnog čoveka, sa svim njegovim bolestima, a ne spisak lekova za svaku bolest koja postoji u čovekovom organizmu.

Što se tiče standardnih uputa u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir dijagnozu, to u homeopatiji ne postoji. Svakom čoveku se određuju sredstva koja odgovaraju samo njemu. Bez obzira na to što je kod više ljudi definisana jedna ista dijagnoza, lekar homeopata im prepisuje različite preparate, svakom svoj preparat.

Ovde ne postoje gotove sheme i standardi. Svaki slučaj se posmatra kao jedinstven i neponovljiv i uputi su za svakog različiti!