Ovo pitanje postavlja svaki pacijent. Verovatno se, u našem brzom veku, ovo pitanje pojavljuje kao odraz sveopšte žurbe, kada za sve nedostaje vreme, pa tako i za sopstveno zdravlje. Ali zapostavljati zdravlje, i ne slušati signale svoga tela nije moguće doveka.

Nastupi momenat kada organizam govori: dosta, ja više nisam u stanju da izdržim ovakav sulud ritam života, potrošio sam na tebe svu svoju snagu, a sada se ti pobrini za mene! I kreće da potvrđuje svoje reči – javljaju se simptomi.

Mnogi ljudi znaju da je, kada se pojave ovi prvi simptomi, kao da su se pojavile prve laste. Ali, nažalost, u jesen ove laste ne odlaze, već imaju tendenciju da se grupišu u jato, pretvarajući se u crni oblak. To jest simptomi se pogoršavaju sa protokom vremena i predstavljaju ozbiljan problem.

Kada čovek dođe na pregled kod lekara homeopate, po pravilu, on donosi klupko takvih problema, s obzirom na to da je uspeo tek da se zaleči antibioticima, citostaticima,hormonima, kod lekara alopata. A homeopatiji se često okreću kada ništa od prethodnih terapija nije pomoglo, već samo pogoršalo stanje, opteretivši organizam kontra efektima, koristeći hemijska sredstva.

Posmatrajući ovakvu sliku godinama, pri čemu izraženost patologije iz godine u godinu raste, stepen oštećenja organizma takođe. Koliko onda treba snage, strpljenja, vremena i znanja lekaru homeopati, da bi izveo čoveka iz takvog stanja, i povisio nivo njegovog zdravlja!

Ovo nikad nije lako, uvek je potrebno mnogo vremena, jer promene dolaze neželjeno postepeno, nikad odjednom. Od pacijenta se takođe traži mnogo strpljenja, shvatanja, i ono što je najvažnije – doslednost radnji – precizno izvršavati instrukcije lekara nakon uzimanja preparata. Tada će nastupiti to dugo očekivano poboljšanje stanja i izbavljenja od bolesti!

Koliko će to oduzeti vremena, zavisi od stepena izraženosti simptoma, perioda njihovog postojanja, od etiološkog faktora, od reaktivnosti organizma i individualnih karakteristika pacijenta.

Kod svakog je drugačije, ali ipak, ukoliko je bolest hronična, t.j. postoji nekoliko godina, ona se leči onoliko meseci koliko godina postoji. To je u slučaju pravilnog odabira homeopatskih sredstava i pri odsustvu teške organske patologije (Patologije organskog sistema). Ukoliko je organ uklonjen, jasno je da se pomoću homeopatskog lečenja neće stvoriti novi, i ukoliko je oštećen, odnosno ne proizvodi neophodne biološki aktivne suptstance kao, prilikom insulin-zavisnog šećernog dijabetesa, homeopatija neće nadomestiti insulin koji nedostaje, ona samo može poboljšati trofiku tkiva i nivelisati dijabetičku angiopatiju, polineuropatiju, pomoći prilikom podnošenja kontra delovanja terapije insulinom.

Što se tiče akutnih stanja, homeopatski lekovi mogu da Vas, u periodu od nekoliko dana, izbave od prehlade i kašlja, a ukoliko se uspe koristiti homeopatija već prilikom prvih simptoma akutnog stanja, moguće je preduprediti burnu simptomatiku ili će prehlada proći znatno lakše, u abortivnom obliku.

Odabir preparata i dužinu njihovog uzimanja, u svim slučajevima, određuje lekar homeopata.