Ako sledimo kanone klasične homeopatije, kako nas uči A.Kent, onda poštovanje svih pravila mora biti rigorozno, to jest, ono podrazumeva dijete, režim napora i odmora, odsustvo primene svakih drugih lekovitih preparata, u periodu lečenja, osim homeopatskih.

Nažalost, u današnje vreme nije moguće poštovanje svih ovih pravila, i to ne samo zbog toga što ljudi konstantno uzimaju neke od sredstava za lečenje ili dijetetske suplemente, da bi se nosili sa ritmom života i sve učestalijim psihoemocionalnim opterećenjima.

Stvar je u tome što vazduh koji udišemo, voda koju pijemo, hrana koju jedemo, sadrže mnogo štetnih materija, koje su sposobne da utiču na homeopatsko lečenje. I hemijski medikamenti, kao što su antiaritmici, lekovi sa hipotenzivnim dejstvom, bronhodilatatori, zamenski hormoni i dr. mi ne možemo da izuzmemo, kako bismo izuzeli mogućnost pojave situacije opasne po život. Prema tome, mi smo primorani da funkcionišemo u situaciji kada se prepliću hemijska i homeopatska terapija.

Ali, pri tome, u toku lečenja staramo se da umanjimo dozu hemijskih medikamenata, pa čak i hormona. Kad je reč o antibioticima, ja pacijentima ne preporučujem njihovu istovremenu upotrebu sa homeopatijom, isto je sa sedativima, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL), lekovima za snižavanje holesterola i nekolicinom drugih.

U spektru homeopatije postoji mnogo sredstava koji su sposobni da deluju bolje nego antibiotici ili diuretici, pri tom ne čineći štetu organizmu, i bez neželjenih efekata!